Opleidingsplan Organisatie breed

Waar vanuit directie en management een nieuwe koers wordt gezet of de bestaande koers bijgestuurd dient te worden, is draagvlak en harmonie binnen de gehele organisatie een vereiste, om van visie en strategie een succes te kunnen maken. Vanuit deze uitgangspunten trainen wij alle betrokken managementleden en het personeel binnen het bedrijf om vanuit één duidelijke koers, alle medewerkers te betrekken in het groeiproces. Waar nodig worden handvatten aangereikt, om zo als team op een krachtige, positieve en succesvolle wijze te kunnen presteren.

De huidige situatie en bestaande aandachtsgebieden worden waargenomen en vastgesteld. Op basis hiervan wordt samen een opleidingsplan ontwikkeld, waarin alle aspecten per medewerker naar voren komen en hierbij passende leerdoelen worden opgesteld. Het individuele kennisniveau, doelstellingen en leervermogen vormen het uitgangspunt gedurende de op maat gemaakte trainingen gericht op het aanreiken van benodigde kennis en vaardigheden.

Praktijkgericht en doelgericht...