Zakelijke vaardigheden

Communicatie! Alles valt of staat ermee. Veel misverstanden ontstaan omdat mensen denken dat het voor de ander wel duidelijk is. Goed informeren, bespreken van problemen, luisteren naar elkaar, praten vanuit de klantsituatie, feedback geven. Dit zijn diverse aspecten van mondelinge communicatie die van wezenlijk belang zijn voor het succes van een organisatie.

Onze zakelijke vaardigheidstrainingen, zijn helder en praktisch toe te passen. In al onze trainingen staat het gedrag centraal. Wanneer je bij de Volksuniversiteit Venlo informeert naar een training zakelijke vaardigheden, willen we eerst weten wat het doel is dat je wilt bereiken. Want een helder doel draagt bij aan het rendement van de training. Op basis daarvan kunnen we maatwerkgericht aan de slag.

Voorafgaand aan elk traject plannen we met iedere deelnemer een intakegesprek. Tijdens dat gesprek wordt het volgende bepaald:

Tijdens het maatwerktraject wordt concreet naar deze leerdoelen toegewerkt. Op deze manier wordt het traject meetbaar gemaakt.

Alle reeds aangeleerde vaardigheden zijn kwaliteiten. Wij leren de nog niet aangeleerde vaardigheden aan in de context van de functie en kijken welke vaardigheid in een bepaalde situatie optimaal is om toe te passen. Het eigen gedrag staat daarbij centraal.

Zo is na elk traject de deelnemer in staat om het geleerde te kunnen toepassen in de praktijk mede door de aangereikte instrumenten die toepasbaar zijn in verschillende situaties. De deelnemers kunnen deze situatie herkennen en de keuze maken hoe daarop in te spelen.

Dankzij deze aanpak zorgen we ervoor dat niet alleen de communicatie zal verbeteren, maar ook dat je lef en motivatie krijgt om het voortaan anders te gaan doen.

Je kunt onder andere denken aan de volgende trainingen: